Prosto, trwale i w oparciu o zaufanie rozwiązuję problemy prawne. Prawnik Twojego kredytu CHF.

Aleksander Blumski

Prawnik Twojego kredytu CHF.

Doświadczenie

W sprawach frankowych jest ono niezmiernie ważne.

Od 2015 roku intensywnie zajmujemy się sprawami frankowymi. Już 9 lat temu udało nam się zawrzeć pierwszą ugodę, na mocy której obciążenie naszych Klientów zmalało o 20.000 CHF.

Dysponujemy prawomocnymi wyrokami, w których zasądzono na rzecz naszych Klientów kwoty o wartości od 70 do nawet 500 tysięcy złotych!

Podkreślamy, że mecenas Blumski był Kierownikiem Zespołu Prawnego dwóch spółek grupy Banku Zachodniego WBK (obecnie Santander Bank Polska).

W chwili obecnej reprezentujemy naszych Klientów w sporach z:

 • mBankiem,
 • Millenium Bankiem,
 • Bankiem Pekao,
 • ING Bankiem Śląskim,
 • Santander Bankiem,
 • Raiffeisen Bankiem,
 • BPH,
 • Deutsche Bankiem,
 • PKO BP,
 • Getin Noble Bank,
 • BNP Paribas BP,
 • Deutsche Bank,
 • DNB Bank Polska (d. DnB Nord)

Atuty

Nasz podcast

Jaki jest efekt sprawy frankowej? Posłuchaj podcastu

Etapy

Etapy

1. Kontakt

2. Przekazanie umowy kredytowej

Podczas rozmowy z Tobą dopytamy o wszystko, czego potrzebujemy. Poprosimy Cię o przesłanie umowy kredytowej, a następnie stwierdzimy istnienie klauzul niedozwolonych.

3. Wyliczenie szacunkowych kosztów roszczeń

Na podstawie kompletu dokumentów określimy, jakiej kwoty możemy dochodzić od Banku.

4. Pismo przedsądowe

W Twoim imieniu podejmiemy próbę polubownego rozwiązania sporu.

5. Pozew

Po omówieniu z Tobą strategii oraz wszelkich ryzyk — wkraczamy na etap sądowy.

Skontaktuj się

Koszty

Koszty sądowe w postępowaniu o przewalutowanie kredytu:

 • 1000 zł opłata sądowa
 • 17 zł opłata skarbowa

Koszty kancelarii w postępowaniu o stwierdzenie nieważności umowy:

 • 0 faza analizy (369 zł, jeśli nie przejdziemy do kolejnej fazy)
 • 1.230 zł faza ugodowa
 • 6.000 zł faza sądowa — I instancja
 • 10% success fee (albo stawka stała)


Uwolnij się od kredytu we frankach!

Skontaktuj się z nami…

…lub zostaw kontakt do siebie